Анна Мирчева

By VBorishev

08.08. Когато черното е цвят Заспуска се нощта по жартиераналива цвят в чорапа на съня ти„предай оттатък“шепне ти измерва те по светлия остатъкв утрото на кожата ми-цзъннн-една карфица от корсета на средно сивото ни всекидневносваля кройката…самоясваля Анна Мирчева (ami)