Росица Нинова

By VBorishev

01.11. Дошла от бездната на нищото,в тъмен порив на нощта,перушинка светло от незримото –бяло перце от ангелски крила. Като знак от Всемирното,прашинка Божествена искра,Върховна любов и е името,душата ми докосна и се сля! Росица Нинова

Мария Касимова-Моасе

By VBorishev

14.02. Дълго чаках. Трябваше да минат много столетия, за да падне каменната плът от крилата ми. Не можех да я видя как окапва под тежестта на времето – отредено ми е да гледам към земята, за да не се залъгвам от разни полети в небето. Болезнено усещам само как някое парче се откъртва, а после…