Александра Димитрова

By VBorishev

16.06. Реших да броя до 10, докато те чакам, и да си тръгна. 4538, 4539, 4540… до пълно обезличаване. Александра Димитрова