30.12. Обичах те и те обичам
с цялата си непокварена
и чиста като капчица роса душа.
Но ти реши, че туй е пак шега.
За тебе бях поредната жена
за забавления и грях.
И ето, че съдбата ми показва
пак средния си пръст
а ти…………………………..
ти ме въвлече
не в в триъгълник любовен
а с нововъведението ти
четириъгълник любовен.
Но ти съдба,
пак тихичко стоиш защо ли?
Или си казваш:
Ти пак ще издържиш.

Пепа Григорова