27.12. На дъното
Достигнах дъното на водовъртеж.
В тъмнина от думи неизречени,
улових тънка нишка светлина
и тръгнах да се търся,
по стъпала от благодарност.
Защото съм невидима…
Ще се видя единствено в очите ти.
Но ти не трябва да се обръщаш назад.

Йорданка Рашкова