21.12. Пътят

Листа, а под листата пръст,
живот в пръстта,
небе над нея.
Къде ще свърши
твоя път
избира светлината в тебе.

Иглика Горанова