13.12. Облаците са алибито на Господ.

Кой би видял този свят оплетен в болка,
без да подаде ръка, без от трона си да скочи?

Отдавна се съмнявам, че ни помни.

Отдавна се надявам просто
да завали завинаги и после
да няма кой да пише за „потопа“.

Виолета (А Лиса)