07.12. ИН и ЯН! Женското и мъжкото начало.
Мъжът от Марс, жената от Венера…
Две планети като две Вселени.
Цари хаос от различие, но стремеж към хармония.
Подчиняване на мъжеството с нежност и с копнеж за любов.
Слабостта на жената провокира силата на мъжа и обратно.
Вечната потребност от сливане помежду им.
НАЧАЛО НА НОВ ЖИВОТ, ПРОДЪЛЖАВАЩ ЧОВЕШКИЯ РОД…

Калина Влади (Василка Сумева)