02.12. Изцеление

Трима. За триъгълник. А по средата огън.
И не молби за живот и съществуване. А изцеление.

В дълги тъмни тоги. С качулки. Един с книга, а други
двама целуват кръст. Тихо шепнат в словото на Онова,
което бе създало отворения сюжет. Лицемерие.
Ненавист. Отровни думи. Злоба… Определенията, които
подтикнаха децата да посягат на най-свидното си.
Родители да хулят ближния. Непознати да се бият до
кръв. Легендата за началото се омърси. Зачеркна.
Любовта стана сива. И само безмълвните и гърчещи се
души й издигнаха паметник. В мислите си.

Шепот, докосващ пустите земи.
И греховете се нуждаят от прегръдка…

Аделина Дойчева