06.11. Заключвам неопитомената ти сила
в капчица роса
където в сън
остават спомени
и неизживени мигове.
Орисвам те.
Запечатвам погледа ти
в невъзможност
за бягство.
Събирам миговете и
ги съхранявам
за времето, в което
те няма.
Така вечността става наша
спътница.
Оставаш в мен.
Обладавам мислите ти.

Пенка Дочева