03.11. ДОКАТО Е ВРЕМЕ
Защо съм тук дошла?
Смисъл да намеря.
В морето гъсто,
душата иска силен пламък да гори.

Дори да съм сама,
върхове ще изкатеря.
Ще живея пъстро,
сърце да може спокойно да заспи.

Бъди!

Лора Иванова