14.09. Списък в ръка и количка за пазар.
До замразената храна се сблъсках с твоя чар.
Пардон, екскюзе муа…
Разходка из брега, билет за двама
с чаша вино във ръка.

Месец, два, дори година.
На пазар с твоя чар.
Чакаш своята жена с чужд пръстен на ръка.
Но тя отдавна спря да пазарува
и във бара запразнува.

Ружа Терзийска