31.08. Загубила последната си вяра,
потъвах в пропасти безчет…
Проклинах!
Молих се!
Прощавах!
В света бях пътник без билет.
Проблесна мълния във тъмнината!
Яви се ангел с ореол!
И каза ми ,,Върви нататък!”

Росица Сустова