25.07. Разтапям се и те поглъщам,
приела теб, и мен, света…
Откакто тук си, няма връщане…
Опитомена съм сега.
И хубаво е, без условности –
дарявам ти една душа,
едно сърце, една емоция…
Изгарят нашите тела.

Деница Борисова