23.07. Спомени. Скъсани мисловни нишки. От някогашната любов, сега останаха само горчиви илюзии, въздишки…

Всичко в мен се изпокъса, заприличах на развалина… Всичко в мен стене и въздиша, оглеждам се в бездната на една погубена мечта.

Весела Стамболийска