20.07. Старозаветни зидове ни делят от чуждото. Каменни градежи бранят своето. „10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито роба му…“ Дебелите дувари крият сенките на мъртви предци. Паяжините на паметта пазят ничия земя. Отче наш, палачи и жертви няма как да знаят, че мрежата ще ги надживее.

Инна Николова