30.06. Стените ми са стари географски карти с многократно преначертавани граници, менливи лимеси и странни съюзи. Таваните ми са стари звездни атласи, безспирно търсещи моя Север. Вечерницата ми е Зорница. Едно са те, но празно е мястото им. Чакам ги да се върнат, една подир друга, за да обживеят старите географски карти и звездни атласи. И любовта ни да примигне. Пак.

Радосвета Стаменкова