28.06. И тази плът е на човек.
И тя е дадена от Бога.
Не знам дали прелива страст,
отвсякъде крещи тревога.

Не стига никога любов…
Когато стигне, ни изяжда.
Стръвница ли е любовта
или пресолена жажда!?

Остaнали без капка власт,
молим Бога за милувка…
И понеже е любов –
Той подхвърля ни огризка.

Ани Николова