09.06. В очакване на Вечността

Колко време е една година?
365 дни
12 календарни месеца
52 седмици
Кога започва да тече?
На 1 януари или в друг ден?
Кога започва да тече времето в цифри?
Но по-важното – кога се превръща в безвремие?
Има ли време изобщо?
И кому е нужно неговото съществуване?
На мен време в числа не ми трябва
Нужно ми е време в безвремие
Да бъда, да обичам и да ме обичат
без време
и без числа
Със отворени сърца
и с жажда за още един миг безвремие
изживяно не в числа
а в очакване
на Вечността

Силвия Чалъкова