04.06. Очакваме в метафори живота си,
това, което казваме и пишем,
е всъщност личен предговор към мислите,
пред които сме с петна в душите.

Лора Динкова