12.05. Казват, че човек вижда толкова, колкото знае. Очите на истината са огледални. С тях може да гледаш, в тях може да се огледаш. В тях пише всичко, те са прозорец към душата и показват нашите емоции. Горко на тези, които нямат очи за истината, за нематериалните неща, за доброто.

Ива Оприкова