22.04. Бяла вишна

без корен съм дърво
мъртва отдавна
но от смолата
още преди векове
знахари и мъдреци се научили
да правят парфюм

а ти знаеш
че всяка капка ухае
на спомени

така ме запомни
без рани в кората
цяла-жива-дишаща

бяла вишна след дъжд
горчива и сладка
като небесна капка
разбиваща се в земята
обичаща

Димана Дойчинова