30.01. Звездите ще ми шепнат лека нощ, когато друг не се намира.
Луната ще ме целуне по челото, а вятъра ще ме завие. Ще затворя клепачи и ще зачакам слънцето да ме погали за добър ден.

Красимира Дамянова