20.01. Но кой си ти? Позна ли себе си зад сенките на Илюзията? Колко тъжно е сляпото ти самодоволство, украсено с колосана бяла панделка. Тя виси като въже на шията ти, но ти не съзнаваш, че сам си подписал собствената си смъртна присъда. О, колко жалко е да си мъртъв преди изобщо да си живял!

Жени Костадинова