17.01. Симетрията, онзи признак за съвършенство. Идеални линии, огледални части, срещат се рядко, но са винаги красиви, примамливи, изкусителни. Не смееш да ги докоснеш, за да не нарушиш съвършеното творение на природата или нечий завиден талант. И все пак, да благодарим, че не всичко е така идеално, защото само така можем да оценим красотата, която се предава от симетрията, онзи признак за съвършество.

Елина Пулчева