11.01. Очите ми те търсят, но не виждат. Умът ми те прогонва от Душата, но не я открива. Единствено ръцете ми свободни са, но не помръдват, вкопчени в безвремието, защото… Паметник съм аз на свободата, след която се погубихме в различни светове. Ти така поиска. Временно. И лицето ми покри.

Мария Мира Христова